Difference between version and version      View first change»»

Back to LTCF Sectie F 3, or LTCF Sectie F 3 version history

At line 8 changed 1 line.
*a. Conflict met of herhaalde kritiek op andere zorgontvangers — Een redelijk vast patroon van vijandigheid of kritiek (mondeling of in gebaren) tegen medecliënten. Deze categorie omvat ook de “badkamergenoot” wanneer cliënten samen een badkamer delen. Het niet blij zijn kan zich uiten door ruzies, veelvuldige verzoeken om verandering van kamergenoot, mopperen dat de kamergenoot te lang in de badkamer blijft, klachten dat de kamergenoot aan bezittingen komt of klachten over de lichamelijke of geestelijke gesteldheid of het gedrag van de kamergenoot. Andere voorbeelden van het niet kunnen vinden met een kamergenoot zijn vroeg versus laat naar bed gaan, TV kijken, netjes versus slordig opruimen van de eigen ruimte, lang aan de telefoon zijn, snurken, stinken vanwege incontinentie of slechte persoonlijke hygiëne.
*a. Conflict met of herhaalde kritiek op andere zorgontvangers — Een redelijk vast patroon van vijandigheid of kritiek (mondeling of in gebaren) tegen medecliënten. Deze categorie omvat ook de “badkamergenoot” wanneer cliënten samen een badkamer delen. Het niet blij zijn kan zich uiten door ruzies, veelvuldige verzoeken om verandering van kamergenoot, mopperen dat de kamergenoot te lang in de badkamer blijft, klachten dat de kamergenoot aan bezittingen komt of klachten over de lichamelijke of geestelijke gesteldheid of het gedrag van de kamergenoot. Andere voorbeelden van het niet kunnen vinden met een kamergenoot zijn vroeg versus laat naar bed gaan, TV-kijken, netjes versus slordig opruimen van de eigen ruimte, lang aan de telefoon zijn, snurken, stinken vanwege incontinentie of slechte persoonlijke hygiëne.
At line 12 changed 1 line.
*c. Zorgverleners melden blijvende frustratie in omgang met cliënt – Een of meer zorgverleners zeggen voortdurend en bij herhaling of continu een frustratie te ervaren in hun omgang met de cliënt. Zorgverleners laten wellicht ook non-verbaal merken (bijv., de door gezichtsuitdrukking, gebaren) dat ze moeite hebben met de cliënt.
*c. Zorgverleners melden blijvende frustratie in omgang met de cliënt – Een of meer zorgverleners zeggen voortdurend en bij herhaling of continu een frustratie te ervaren in hun omgang met de cliënt. Zorgverleners laten wellicht ook non-verbaal merken (bijv., de door gezichtsuitdrukking, gebaren) dat ze moeite hebben met de cliënt.
At line 14 changed 1 line.
*d. Familie of naaste vrienden zeggen zich overweldigd te voelen door ziekte van de cliënt – Een of meer familieleden of naaste vrienden laten de zorgverleners weten dat ze slecht raad weten met de ziekte van de cliënt. Ze zeggen wellicht dat ze overweldigd of gestresseerd zijn uit zorg over het welzijn van de cliënt. Ze kunnen ook aangeven dat ze hevig gestresseerd worden door het probleemgedrag van de cliënt als dat er is. Familie of vrienden die non-verbale indicatoren tonen als toegenomen gezondheids¬problemen of depressiviteit moeten niet als “ja” worden gecodeerd.
*d. Familie of naaste vrienden geven aan erg van streek te zijn door de ziekte van de cliënt – Een of meer familieleden of naaste vrienden laten de zorgverleners weten dat ze slecht raad weten met de ziekte van de cliënt. Ze zeggen dat ze overweldigd of gestresseerd zijn uit zorg voor het welzijn van de cliënt. Ze kunnen ook aangeven dat ze hevig gestresseerd worden door het probleemgedrag van de cliënt als dat er is. Familie of vrienden die non-verbale indicatoren tonen als toegenomen gezondheidsproblemen of depressiviteit moeten niet als “ja” worden gecodeerd.
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-6) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]