Difference between version and version      View first change»»

Back to LTCF Sectie F 3, or LTCF Sectie F 3 version history

At line 8 changed 1 line.
*a. Conflict met of herhaalde kritiek op andere zorgontvangers — Een redelijk vast patroon van vijandigheid of kritiek (mondeling of in gebaren) tegen medecliënten. Deze categorie omvat ook de “badkamergenoot” wanneer cliënten samen een badkamer delen. Het niet blij zijn kan zich uiten door ruzies, veelvuldige verzoeken om verandering van kamergenoot, mopperen dat de kamergenoot te lang in de badkamer blijft, klachten dat de kamergenoot aan bezittingen komt of klachten over de lichamelijke of geestelijke gesteldheid of het gedrag van de kamergenoot. Andere voorbeelden van het niet kunnen vinden met een kamergenoot zijn vroeg versus laat naar bed gaan, TV kijken, netjes versus slordig opruimen van de eigen ruimte, lang aan de telefoon zijn, snurken, stinken vanwege incontinentie of slechte persoonlijke hygiëne.
*a. Conflict met of herhaalde kritiek op andere zorgontvangers — Een redelijk vast patroon van vijandigheid of kritiek (mondeling of in gebaren) tegen medecliënten. Deze categorie omvat ook de “badkamergenoot” wanneer cliënten samen een badkamer delen. Het niet blij zijn kan zich uiten door ruzies, veelvuldige verzoeken om verandering van kamergenoot, mopperen dat de kamergenoot te lang in de badkamer blijft, klachten dat de kamergenoot aan bezittingen komt of klachten over de lichamelijke of geestelijke gesteldheid of het gedrag van de kamergenoot. Andere voorbeelden van het niet kunnen vinden met een kamergenoot zijn vroeg versus laat naar bed gaan, TV-kijken, netjes versus slordig opruimen van de eigen ruimte, lang aan de telefoon zijn, snurken, stinken vanwege incontinentie of slechte persoonlijke hygiëne.
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-6) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]