Difference between version and version      View first change»»

Back to LTCF Sectie F 3, or LTCF Sectie F 3 version history

At line 14 changed 1 line.
*d. Familie of naaste vrienden zeggen zich overweldigd te voelen door ziekte van de cliënt – Een of meer familieleden of naaste vrienden laten de zorgverleners weten dat ze slecht raad weten met de ziekte van de cliënt. Ze zeggen wellicht dat ze overweldigd of gestresseerd zijn uit zorg over het welzijn van de cliënt. Ze kunnen ook aangeven dat ze hevig gestresseerd worden door het probleemgedrag van de cliënt als dat er is. Familie of vrienden die non-verbale indicatoren tonen als toegenomen gezondheids¬problemen of depressiviteit moeten niet als “ja” worden gecodeerd.
*d. Familie of naaste vrienden zeggen zich overweldigd te voelen door ziekte van de cliënt – Een of meer familieleden of naaste vrienden laten de zorgverleners weten dat ze slecht raad weten met de ziekte van de cliënt. Ze zeggen wellicht dat ze overweldigd of gestresseerd zijn uit zorg over het welzijn van de cliënt. Ze kunnen ook aangeven dat ze hevig gestresseerd worden door het probleemgedrag van de cliënt als dat er is. Familie of vrienden die non-verbale indicatoren tonen als toegenomen gezondheidsproblemen of depressiviteit moeten niet als “ja” worden gecodeerd.
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-6) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]