Difference between version and version      View first change»»

Back to LTCF Sectie F 1, or LTCF Sectie F 1 version history

At line 8 changed 1 line.
*a. a. Deelname aan sociale activiteiten die de cliënt al lang interesseren – De cliënt is betrokken bij sociale activiteiten waar hij/zij altijd al belangstelling voor heeft gehad. Dit kunnen heel verschillende activiteiten zijn zolang er ook interactie met tenminste één andere persoon aan te pas komt. Voorbeelden zijn bijeenkomsten van informele clubs, het spelen van bingo, kaarten, religieuze diensten of deelnemen aan informele praatgroepen.
*a. Deelname aan sociale activiteiten die de cliënt al lang interesseren – De cliënt is betrokken bij sociale activiteiten waar hij/zij altijd al belangstelling voor heeft gehad. Dit kunnen heel verschillende activiteiten zijn zolang er ook interactie met tenminste één andere persoon aan te pas komt. Voorbeelden zijn bijeenkomsten van informele clubs, het spelen van bingo, kaarten, religieuze diensten of deelnemen aan informele praatgroepen.
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-9) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]