Difference between version and version      View first change»»

Back to LTCF Sectie F 1, or LTCF Sectie F 1 version history

At line 8 changed 1 line.
*a. Deelname aan sociale activiteiten die de persoon sinds lang interesseren – De cliënt is betrokken bij sociale activiteiten waar hij/zij altijd al belangstelling voor heeft gehad. Dit kunnen heel verschillende activiteiten zijn zolang er ook interactie met tenminste één andere persoon aan te pas komt. Voorbeelden zijn bijeenkomsten van informele clubs, het spelen van bingo, kaarten, religieuze diensten of deelnemen aan informele praatgroepen.
*a. Deelname aan sociale activiteiten die de cliënt al lang interesseren – De cliënt is betrokken bij sociale activiteiten waar hij/zij altijd al belangstelling voor heeft gehad. Dit kunnen heel verschillende activiteiten zijn zolang er ook interactie met tenminste één andere persoon aan te pas komt. Voorbeelden zijn bijeenkomsten van informele clubs, het spelen van bingo, kaarten, religieuze diensten of deelnemen aan informele praatgroepen.
At line 10 changed 1 line.
* b. Bezoek van familie of oude vrienden of kennissen – De cliënt heeft bezoek gehad van een familielid, vriend of sociale kennis met wie al sinds lang wordt omgegaan (bijv., buur, lid van wijkorganisatie of van een godsdienstgroep). Dit gaat om bezoek van lang bestaande, informele relaties en niet om bezoek door betaalde zorgverleners, vrijwilligers of nieuwe kennissen.
* b. Bezoek van familie of oude vrienden/kennissen – De cliënt heeft bezoek gehad van een familielid, vriend of sociale kennis met wie al sinds lang wordt omgegaan (bijv., buur, lid van wijkorganisatie of van een godsdienstgroep). Dit gaat om bezoek van lang bestaande, informele relaties en niet om bezoek door betaalde zorgverleners, vrijwilligers of nieuwe kennissen.
At line 12 changed 1 line.
* c. Andere omgang, bijvoorbeeld via telefoon of e-mail, met familie of oude vrienden of kennissen – De cliënt heeft contact per telefoon of e-mail gehad met een familielid, vriend of sociale relatie met wie al sinds lang wordt omgegaan (buur, lid van wijkorganisatie of van een godsdienstgroep). Zoals boven, dit gaat om bezoek van lang bestaande, informele relaties en niet om bezoek door betaalde zorgverleners, vrijwilligers of nieuwe kennissen.
* c. Andere omgang, bijvoorbeeld via telefoon of e-mail, met familie of vrienden/kennissen – De cliënt heeft contact per telefoon of e-mail gehad met een familielid, vriend of sociale relatie met wie al sinds lang wordt omgegaan (buur, lid van wijkorganisatie of van een godsdienstgroep). Zoals boven, dit gaat om bezoek van lang bestaande, informele relaties en niet om bezoek door betaalde zorgverleners, vrijwilligers of nieuwe kennissen.
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-9) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]