Difference between version and version      View first change»»

Back to LTCF Sectie F 1, or LTCF Sectie F 1 version history

At line 10 changed 1 line.
* b. Bezoek van familie of oude vrienden of kennissen – De cliënt heeft bezoek gehad van een familielid, vriend of sociale kennis met wie al sinds lang wordt omgegaan (bijv., buur, lid van wijkorganisatie of van een godsdienstgroep). Dit gaat om bezoek van lang bestaande, informele relaties en niet om bezoek door betaalde zorgverleners, vrijwilligers of nieuwe kennissen.
* b. Bezoek van familie of oude vrienden/kennissen – De cliënt heeft bezoek gehad van een familielid, vriend of sociale kennis met wie al sinds lang wordt omgegaan (bijv., buur, lid van wijkorganisatie of van een godsdienstgroep). Dit gaat om bezoek van lang bestaande, informele relaties en niet om bezoek door betaalde zorgverleners, vrijwilligers of nieuwe kennissen.
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-9) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]