Difference between version and version      View first change»»

Back to LTCF Sectie F 1, or LTCF Sectie F 1 version history

At line 12 changed 1 line.
* c. Andere omgang, bijv., telefoon of e-mail, met familie of oude vrienden of kennissen – De cliënt heeft contact per telefoon of e-mail gehad met een familielid, vriend of sociale relatie met wie al sinds lang wordt omgegaan (buur, lid van wijkorganisatie of van een godsdienstgroep). Zoals boven, dit gaat om bezoek van lang bestaande, informele relaties en niet om bezoek door betaalde zorgverleners, vrijwilligers of nieuwe kennissen.
* c. Andere omgang, bijvoorbeeld via telefoon of e-mail, met familie of oude vrienden of kennissen – De cliënt heeft contact per telefoon of e-mail gehad met een familielid, vriend of sociale relatie met wie al sinds lang wordt omgegaan (buur, lid van wijkorganisatie of van een godsdienstgroep). Zoals boven, dit gaat om bezoek van lang bestaande, informele relaties en niet om bezoek door betaalde zorgverleners, vrijwilligers of nieuwe kennissen.
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-9) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]