Difference between version and version      View first change»»

Back to LTCF Sectie E 3, or LTCF Sectie E 3 version history

At line 50 changed 1 line.
* De nachtzuster zegt dat ze mevrouw M. uit bed aantrof terwijl ze in de bureauladen van haar kamergenoten snuffelde. Dit gebeurde in twee van de laatste drie nachten. Toen ze haar weer naar bed probeerde te brengen, werd mevrouw M. boos en schreeuwde ze voortdurende tegen haar. Ze beschuldigde de nachtzuster ervan dat ze haar spullen aan het stelen was. Codeer als volgt:
* De nachtverpleegster zegt dat ze mevrouw M. uit bed aantrof terwijl ze in de bureauladen van haar kamergenoten snuffelde. Dit gebeurde in twee van de laatste drie nachten. Toen ze haar weer naar bed probeerde te brengen, werd mevrouw M. boos en schreeuwde ze voortdurende tegen haar. Ze beschuldigde de nachtverpleegster ervan dat ze haar spullen aan het stelen was. Codeer als volgt:
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-23) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]