Difference between version and version      View first change»»

Back to LTCF Sectie E 3, or LTCF Sectie E 3 version history

At line 22 changed 1 line.
Neem een objectief gezichtspunt in ten opzichte van gedragssymptomen. Het coderen van dit item richt zich op de daden van de cliënt, niet op de bedoeling achter de daden. Het is vaak moeilijk om de betekenis van een bepaald gedrag te achterhalen. Het is daarom belangrijk om de beoordeling te beginnen met het vastleggen van de aanwezigheid en frequentie van de symptomen. Dat anderen aan het gedrag gewend zijn geraakt en de vermoedelijke bedoeling van de cliënt bagatelliseren (“Hij wil niet echt iemand pijn doen. Hij is alleen maar bang.”) doet aan deze codering niet af. Bepaal als basis voor het coderen van dit item of de cliënt het gedragssymptoom vertoont of niet.
Bekijk de gedragssymptomen op een objectieve manier. Het coderen van dit item richt zich op de daden van de cliënt, niet op de bedoeling achter de daden. Het is vaak moeilijk om de achterliggende betekenis van een bepaald gedragssymptoom te achterhalen. Het is daarom belangrijk om de beoordeling te beginnen met het vastleggen van de aanwezigheid en de frequentie van gedragssymptomen. Dat anderen aan het gedrag gewend zijn geraakt en de vermoedelijke bedoeling van de cliënt minimaliseren (“Hij wil niet echt iemand pijn doen, hij is alleen maar bang.”) is voor deze codering niet relevant. Bepaal als basis voor het coderen van deze items of de cliënt het gedragssymptoom al dan niet vertoont.
At line 24 changed 1 line.
Observeer de cliënt gedurende uw beoordeling. Observeer hoe hij/zij op de pogingen van een verzorger om zorg te verlenen reageert. Raadpleeg de zorgverleners. Het is vooral belangrijk dat van alle ziekenverzorgenden en niet-verplegend personeel (bijv., maatschappelijk werkers, psychologen) die contact hebben met de cliënt naar inbreng wordt gevraagd.
Observeer de cliënt gedurende uw beoordeling. Observeer in het bijzonder hoe hij/zij reageert op de pogingen van anderen om aan zijn/haar hulpbehoeften te voldoen. Raadpleeg familieleden en directe zorgverleners uit alle shifts. Het is mogelijk dat een gedragssymptoom aanwezig is maar door de beoordelaar niet wordt waargenomen omdat het symptoom zich tijdens een andere shift vertoont. Het is vooral belangrijk om informatie te verkrijgen van alle andere verpleegkundigen en andere leden van het zorgteam (bijv. maatschappelijk werkers, psychologen) die ook contact met de cliënt hebben.
At line 26 changed 1 line.
Richt de aandacht van de zorgverleners op het feitelijk gedrag van de cliënt gedurende de laatste drie dagen. Kijk tenslotte, ofschoon het onvolledig kan zijn, in het cliëntdossier voor daarin vastgelegde gegevens.
Wees ook bedacht op de mogelijkheid dat anderen er misschien niet aan denken een gedragssymptoom te melden als het op de afdeling standaardgedrag is (bijv. zorgverleners zijn gewend aan zwerfgedrag, luidruchtigheid of verbaal geweld). Richt de aandacht op het feitelijk gedrag van de cliënt gedurende de laatste 3 dagen.
At line 28 added 2 lines.
Het kan ook nuttig zijn om de informatie in het cliëntdossier opnieuw te bekijken.
At line 31 added 1 line.
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-23) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]