Difference between version and version      View first change»»

Back to LTCF Sectie E 2, or LTCF Sectie E 2 version history

At line 24 changed 1 line.
*1. Niet in de laatste 3 dagen, maar ik voel me vaak zo. Let op. Gebruik deze code alleen als de cliënt aangeeft dat de toestand aanwezig en actief is, maar niet in de laatste 3 dagen werd gevoeld
*1. Niet in de laatste 3 dagen, maar voelt zich vaak zo. Let op. Gebruik deze code alleen als de cliënt aangeeft dat de toestand aanwezig en actief is, maar niet in de laatste 3 dagen werd gevoeld
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-15) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]