Difference between version and version      View first change»»

Back to LTCF Sectie E 2, or LTCF Sectie E 2 version history

At line 7 changed 1 line.
Deze items betreffen mondelinge meldingen van zelfonderzoek door de cliënt over drie dimensies van stemming (anhedonia, angst en dysforie) via de volgende vraagstelling:
Woordelijke meldingen van de cliënts subjectieve evaluatie van drie dimensies van stemming (dysforie, angst en anhedonia) in de laatste 3 dagen, als antwoord op deze drie vragen:
At line 11 changed 1 line.
*a) … weinig belangstelling of plezier in dingen waar u gewoonlijk van geniet?
*a) … weinig belangstelling voor of plezier in dingen waar u gewoonlijk van geniet?
At line 18 changed 1 line.
Stel aan de cliënt deze vragen nadat u uw eigen scores over de stemming van de cliënt hebt ingevuld. Het gaat er bij dit item om dat alleen het oordeel van de cliënt zelf wordt vastgelegd. Codeer niet op basis van uw eigen conclusies over de stemmingstoestand en leg ook niet vast wat familie, vrienden of andere informanten ervan vinden. Deze items moeten strikt als zelfbeoordeling worden gezien. Als de cliënt er niet toe in staat is (bijv., vanwege een cognitieve stoornis) of weigert te antwoorden, blijf dan niet te lang bij deze items stilstaan en bedenk niet zelf antwoorden voor de cliënt.
Stel de cliënt de vragen zodra u uw beoordeling van de andere items in deze sectie hebt beëindigd. Het gaat er bij dit item om dat alleen het oordeel van de cliënt zelf wordt vastgelegd. Codeer de stemming van de cliënt niet op basis van uw eigen conclusies en leg ook niet vast wat familie, vrienden of andere informanten menen. Deze items moeten strikt als zelfbeoordeling worden gezien. Als de cliënt niet in staat is (bijv. door een cognitieve stoornis) of weigert te antwoorden, blijf dan niet te lang bij deze items stilstaan en antwoord niet in de plaats van de cliënt. Codeer in zo’n situatie echter dat de cliënt niet kon of wilde antwoorden.
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-15) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]