Difference between version and version      View first change»»

Back to LTCF Sectie E 2, or LTCF Sectie E 2 version history

At line 4 changed 2 lines.
Het registreren van de stemming van de cliënt, zoals hij/zij die zelf gerapporteerd heeft in de laatste 3 dagen.
In sommige gevallen meldt de cliënt wellicht dat een indicator niet in de laatste 3 dagen is gevoeld, maar dat deze nog wel “aanwezig” en actief is op een manier dat het invloed heeft op de huidige zorgbehoefte.
Het registreren van de stemming van de cliënt in de laatste 3 dagen, zoals hij/zij die zelf heeft gerapporteerd. In sommige gevallen meldt de cliënt misschien dat een indicator in de laatste 3 dagen niet werd gevoeld, maar dat hij wel nog aanwezig en actief is op zo’n manier dat het op zijn/haar huidige zorgbehoeften een gewichtige invloed heeft.
At line 8 changed 1 line.
Deze items betreffen mondelinge meldingen van zelfonderzoek door de cliënt over drie dimensies van stemming (anhedonia, angst en dysforie) via de volgende vraagstelling:
Woordelijke meldingen van de cliënts subjectieve evaluatie van drie dimensies van stemming (dysforie, angst en anhedonia) in de laatste 3 dagen, als antwoord op deze drie vragen:
At line 10 changed 1 line.
“Hoe vaak in de laatste 3 dagen, voelde u ….
“Hoe vaak in de laatste 3 dagen voelde u ….
At line 12 changed 1 line.
*a) … weinig belangstelling of plezier in dingen waar u normaal van geniet?
*a) … weinig belangstelling voor of plezier in dingen waar u gewoonlijk van geniet?
At line 19 changed 1 line.
Stel aan de cliënt deze vragen nadat u uw eigen scores over de stemming van de cliënt hebt ingevuld. Het gaat er bij dit item om dat alleen het oordeel van de cliënt zelf wordt vastgelegd. Codeer niet op basis van uw eigen conclusies over de stemmingstoestand en leg ook niet vast wat familie, vrienden of andere informanten ervan vinden. Deze items moeten strikt als zelfbeoordeling worden gezien. Als de cliënt er niet toe in staat is (bijv., vanwege een cognitieve stoornis) of weigert te antwoorden, blijf dan niet te lang bij deze items stilstaan en bedenk niet zelf antwoorden voor de cliënt.
Stel de cliënt de vragen zodra u uw beoordeling van de andere items in deze sectie hebt beëindigd. Het gaat er bij dit item om dat alleen het oordeel van de cliënt zelf wordt vastgelegd. Codeer de stemming van de cliënt niet op basis van uw eigen conclusies en leg ook niet vast wat familie, vrienden of andere informanten menen. Deze items moeten strikt als zelfbeoordeling worden gezien. Als de cliënt niet in staat is (bijv. door een cognitieve stoornis) of weigert te antwoorden, blijf dan niet te lang bij deze items stilstaan en antwoord niet in de plaats van de cliënt. Codeer in zo’n situatie echter dat de cliënt niet kon of wilde antwoorden.
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-15) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]