Difference between version and version      View first change»»

Back to LTCF Sectie E 2, or LTCF Sectie E 2 version history

At line 4 changed 2 lines.
Het registreren van de stemming van de cliënt, zoals hij/zij die zelf gerapporteerd heeft in de laatste 3 dagen.
In sommige gevallen meldt de cliënt wellicht dat een indicator niet in de laatste 3 dagen is gevoeld, maar dat deze nog wel “aanwezig” en actief is op een manier dat het invloed heeft op de huidige zorgbehoefte.
Het registreren van de stemming van de cliënt in de laatste 3 dagen, zoals hij/zij die zelf heeft gerapporteerd. In sommige gevallen meldt de cliënt misschien dat een indicator in de laatste 3 dagen niet werd gevoeld, maar dat hij wel nog aanwezig en actief is op zo’n manier dat het op zijn/haar huidige zorgbehoeften een gewichtige invloed heeft.
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-15) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]