Difference between version and version      View first change»»

Back to LTCF Sectie E 1, or LTCF Sectie E 1 version history

At line 12 changed 1 line.
*b. Voortdurend boos op zichzelf of anderen — bijv., gemakkelijk geërgerd, boos over de ontvangen zorg. Wees bedacht op verbale uitingen van boosheid, maar ook op non-verbale uitingen of op gedrag dat op blijvende boosheid duidt.
*b. Voortdurend boos op zichzelf of op anderen — bijv., gemakkelijk geërgerd, boos over de ontvangen zorg. Wees bedacht op verbale uitingen van boosheid, maar ook op non-verbale uitingen of op gedrag dat op blijvende boosheid duidt.
At line 20 changed 1 line.
*f. Droevige, pijnlijke of bezorgde gelaatsuitdrukkingen — bijv., diepe voorhoofdsrimpels, constant wenkbrauwen fronsen.
*f. Droevige, pijnlijke of bezorgde gezichtsuitdrukkingen — bijv., diepe voorhoofdsrimpels, constant wenkbrauwen fronsen.
At line 26 changed 1 line.
*i. Zich terugtrekken uit belangrijke activiteiten — bijv., verlies van belangstelling voor activiteiten waar de cliënt al lang aan deelnam of niet meer geïnteresseerd zijn om met familie of vrienden samen te zijn. Deze indicator gaat over een wezenlijke afname in het niveau van deelname aan activiteiten of omgang met lang bestaande relaties.
*i. Zich terugtrekken uit belangrijke activiteiten — bijv., verlies van belangstelling voor activiteiten waar de cliënt al lang aan deelnam of niet meer geïnteresseerd zijn om met familie of vrienden samen te zijn. Deze indicator omvat een duidelijke afname van het deelnemen aan activiteiten of een zichtbaar verminderde betrokkenheid bij al lang bestaande relaties met anderen.
At line 28 changed 1 line.
*j. Verminderde sociale omgang. Deze indicator gaat over veranderingen in het algehele niveau van omgaan met anderen, niet slechts familie.
*j. Verminderde sociale omgang - een opmerkelijke afname in het algemene niveau van sociabiliteit met anderen, ongeacht de sterkte van de band.
At line 30 changed 1 line.
*k. Uitingen, ook non-verbale, van een gebrek aan plezier in het leven – Bijv., "Ik heb nergens meer plezier in". Deze indicator meet anhedonia, waarbij de cliënt niet langer in staat is om van activiteiten of situaties te genieten die normaal plezierig worden gevonden.
*k. Uitingen, ook non-verbale, van een gebrek aan plezier in het leven – Bijv., "Ik heb nergens meer plezier in". Deze indicator beoordeelt anhedonia, waarbij de cliënt niet langer kan genieten van activiteiten of situaties die hij/zij normaal gesproken wel aangenaam zou vinden.
At line 41 changed 1 line.
Raadpleeg andere zorgverleners of familie/vrienden die directe kennis hebben over het typische en huidig gedrag van de cliënt. Er kan ook relevante informatie in het cliëntdossier staan, hoewel dit niet noodzakelijk gedetailleerd is. In situaties waarin er een verschil is tussen hetgeen door de cliënt wordt gezegd en wat u observeert en/of door anderen wordt verteld, gebruik dan uw klinisch oordeel om te bepalen wat het beste antwoord is.
Raadpleeg andere zorgverleners of familie/vrienden die directe kennis hebben over het typische en huidige gedrag van de cliënt. Er kan ook relevante informatie in het cliëntdossier staan, hoewel dat niet noodzakelijk gedetailleerd is. Als er een tegenstrijdigheid is tussen hetgeen de cliënt zegt en hetgeen u observeert en/of door anderen wordt verteld, ga dan op uw klinisch oordeel af om te bepalen wat het beste antwoord is.
At line 44 changed 1 line.
Codeer de aan- en afwezigheid van elke indicator, ongeacht wat u denkt over de onderliggende oorzaak van het probleem. Codeer zowel de aanwezigheid van de indicator als het aantal dagen waarop de indicator werd vertoond, ongeacht hoe vaak dat per dag was. Gebruik daarvoor de volgende codes:
Codeer de aan- en afwezigheid van elke indicator, ongeacht wat u over de onderliggende oorzaak van het probleem denkt. Codeer zowel de aanwezigheid van de indicator als het aantal dagen waarop de indicator werd vertoond, ongeacht hoe vaak dat per dag was. Gebruik daarvoor de volgende codes:
At line 46 changed 1 line.
*1. Aanwezig, maar in de laatste 3 dagen niet vertoond. Let op: gebruik deze code alleen als u weet dat de indicator aanwezig en actief is, zelfs al werd hij in de laatste 3 dagen niet waargenomen.
*1. Aanwezig, maar in de laatste 3 dagen niet vertoond. Let op: gebruik deze code alleen als u weet dat de indicator aanwezig en actief is, zelfs al werd hij in de laatste 3 dagen niet waargenomen.
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-32) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]