Difference between version and version      View first change»»

Back to LTCF Sectie E 1, or LTCF Sectie E 1 version history

At line 41 changed 1 line.
Raadpleeg andere zorgverleners of familie/vrienden die directe kennis hebben over het typische en huidig gedrag van de cliënt. Er kan ook relevante informatie in het cliëntdossier staan, hoewel dit niet noodzakelijk gedetailleerd is. In situaties waarin er een verschil is tussen hetgeen door de cliënt wordt gezegd en wat u observeert en/of door anderen wordt verteld, gebruik dan uw klinisch oordeel om te bepalen wat het beste antwoord is.
Raadpleeg andere zorgverleners of familie/vrienden die directe kennis hebben over het typische en huidige gedrag van de cliënt. Er kan ook relevante informatie in het cliëntdossier staan, hoewel dat niet noodzakelijk gedetailleerd is. Als er een tegenstrijdigheid is tussen hetgeen de cliënt zegt en hetgeen u observeert en/of door anderen wordt verteld, ga dan op uw klinisch oordeel af om te bepalen wat het beste antwoord is.
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-32) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]