Difference between version and version      View first change»»

Back to LTCF Sectie E 1, or LTCF Sectie E 1 version history

At line 44 changed 1 line.
Codeer de aan- en afwezigheid van elke indicator, ongeacht wat u denkt over de onderliggende oorzaak van het probleem. Codeer zowel de aanwezigheid van de indicator als het aantal dagen waarop de indicator werd vertoond, ongeacht hoe vaak dat per dag was. Gebruik daarvoor de volgende codes:
Codeer de aan- en afwezigheid van elke indicator, ongeacht wat u over de onderliggende oorzaak van het probleem denkt. Codeer zowel de aanwezigheid van de indicator als het aantal dagen waarop de indicator werd vertoond, ongeacht hoe vaak dat per dag was. Gebruik daarvoor de volgende codes:
At line 46 changed 1 line.
*1. Aanwezig, maar in de laatste 3 dagen niet vertoond. Let op: gebruik deze code alleen als u weet dat de indicator aanwezig en actief is, zelfs al werd hij in de laatste 3 dagen niet waargenomen.
*1. Aanwezig, maar in de laatste 3 dagen niet vertoond. Let op: gebruik deze code alleen als u weet dat de indicator aanwezig en actief is, zelfs al werd hij in de laatste 3 dagen niet waargenomen.
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-32) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]