Difference between version and version      View first change»»

Back to LTCF Sectie E 1, or LTCF Sectie E 1 version history

At line 12 changed 1 line.
*b. Voortdurend boos op zichzelf of anderen — bijv., gemakkelijk geërgerd, boos over de ontvangen zorg. Wees bedacht op verbale uitingen van boosheid, maar ook op non-verbale uitingen of op gedrag dat op blijvende boosheid duidt.
*b. Voortdurend boos op zichzelf of op anderen — bijv., gemakkelijk geërgerd, boos over de ontvangen zorg. Wees bedacht op verbale uitingen van boosheid, maar ook op non-verbale uitingen of op gedrag dat op blijvende boosheid duidt.
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-32) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]