Difference between version and version      View first change»»

Back to LTCF Sectie E 1, or LTCF Sectie E 1 version history

At line 26 changed 1 line.
*i. Zich terugtrekken uit belangrijke activiteiten — bijv., verlies van belangstelling voor activiteiten waar de cliënt al lang aan deelnam of niet meer geïnteresseerd zijn om met familie of vrienden samen te zijn. Deze indicator gaat over een wezenlijke afname in het niveau van deelname aan activiteiten of omgang met lang bestaande relaties.
*i. Zich terugtrekken uit belangrijke activiteiten — bijv., verlies van belangstelling voor activiteiten waar de cliënt al lang aan deelnam of niet meer geïnteresseerd zijn om met familie of vrienden samen te zijn. Deze indicator gaat over een wezenlijke afname in het niveau van deelname aan activiteiten of betrokkenheid bij al lang bestaande relaties met anderen.
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-32) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]