Difference between version and version      View first change»»

Back to LTCF Sectie D 3, or LTCF Sectie D 3 version history

At line 9 removed 4 lines.
!!! Definitie:
Het vermogen om geluiden waar te nemen (met een hoorapparaat indien gewoonlijk gebruikt).
At line 12 added 1 line.
!!! Definitie:
At line 14 added 2 lines.
Het vermogen om geluiden waar te nemen (met een hoorapparaat indien gewoonlijk gebruikt).
At line 18 changed 1 line.
Het hoorvermogen van de cliënt zou beoordeeld moeten worden met betrekking tot de manier waarop hij/zij gewoonlijk luistert. Als de cliënt altijd gebruik maakt van een hoorapparaat, evalueer zijn/haar hoorvermogen dan terwijl zij/hij een werkend apparaat in heeft. Vergeet niet te vragen of de batterij werkt en of het apparaat ingeschakeld is. De beoordeling moet worden uitgevoerd op basis van het vermogen van de cliënt om met zijn/haar gebruikelijke hoorapparaat te horen. Als de cliënt een hoorapparaat heeft maar weigert om het stelselmatig te gebruiken, voer de beoordeling dan zonder het hoorapparaat uit.
Het hoorvermogen van de cliënt zou beoordeeld moeten worden met betrekking tot de manier waarop hij/zij gewoonlijk luistert. Als de cliënt altijd gebruik maakt van een hoorapparaat, evalueer zijn/haar hoorvermogen dan terwijl zij/hij een werkend apparaat in heeft. Vergeet niet te vragen of de batterij werkt en of het apparaat ingeschakeld is. Wees altijd bedacht op omgevingsfactoren die uw beoordeling kunnen beïnvloeden (bijv., gesprekken van dichtbij, geluiden van buiten, enz.). De beoordeling moet worden uitgevoerd op basis van het vermogen van de cliënt om met zijn/haar gebruikelijke hoorapparaat te horen. Als de cliënt een hoorapparaat heeft maar weigert om het stelselmatig te gebruiken, voer de beoordeling dan zonder het hoorapparaat uit.
At line 21 changed 1 line.
Neem het klinisch dossier van de cliënt door. Houd een vraaggesprek met de cliënt, observeer hem/haar en informeer naar zijn/haar gehoorfunctie. Raadpleeg indien nodig de familie van de cliënt, direct verplegend personeel en logopedisten. Verifieer de nauwkeurigheid van uw bevindingen door de cliënt tijdens de verbale interacties te observeren.
Neem het klinisch dossier van de cliënt door. Houd een vraaggesprek met de cliënt, observeer hem/haar en informeer naar zijn/haar gehoorfunctie. Raadpleeg indien nodig de familie van de cliënt, direct verplegend personeel en logopedisten. Verifieer de nauwkeurigheid van uw bevindingen door de cliënt tijdens de verbale interacties te observeren. Observeer de cliënt ook terwijl deze met anderen aan groepsactiviteiten deelneemt. Vraag de activiteitenbegeleiding hoe goed de cliënt tijdens ontspanningsactiviteiten kan horen.
At line 43 changed 1 line.
__b. Gebruik hoorapparaat – Hoorapparaat of ander auditief hulpmiddel dat regelmatig door de cliënt wordt gebruikt.__
__b. Gebruik hoorapparaat of ander auditief hulpmiddel__
At line 47 changed 1 line.
Het doel is om te noteren of de cliënt een hoorapparaat gebruikt, ongeacht of dit aan één zijde of aan beide zijden is.
Het doel is om te noteren of de cliënt regelmatig een hoorapparaat of ander auditief hulpmiddel gebruikt, ongeacht of dit aan één zijde of aan beide zijden is.
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-23) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]