Difference between version and version      View first change»»

Back to LTCF Sectie D 3, or LTCF Sectie D 3 version history

At line 4 added 9 lines.
__a. Hoorvermogen (met hoorapparaat indien gebruikt)__
!!! Definitie:
Het vermogen om geluiden waar te nemen (met een hoorapparaat indien gewoonlijk gebruikt).
At line 7 removed 2 lines.
!!! Definities:
__a. Hoorvermogen (met hoorapparaat indien gebruikt)__
At line 45 added 4 lines.
!!! Bedoeling:
Het doel is om te noteren of de cliënt een hoorapparaat gebruikt, ongeacht of dit aan één zijde of aan beide zijden is.
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-23) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]