Difference between version and version      View first change»»

Back to LTCF Sectie D 2, or LTCF Sectie D 2 version history

At line 11 changed 1 line.
Ga met de cliënt om. Raadpleeg de directe zorgverleners (bijv. zieken¬verzorgenden), zo mogelijk uit alle diensten, de familie van de cliënt en de logopedist (indien aanwezig).
Ga met de cliënt om. Raadpleeg de directe zorgverleners (bijv. ziekenverzorgenden), zo mogelijk uit alle diensten, de familie van de cliënt en de logopedist (indien aanwezig).
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-8) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]