Difference between version and version      View first change»»

Back to LTCF Sectie D 2, or LTCF Sectie D 2 version history

At line 1 changed 1 line.
!!D2. Anderen kunnen begrijpen (Begrip)
\\
!!D2. Begrip - Anderen kunnen begrijpen
At line 10 changed 1 line.
Ga met de cliënt om. Raadpleeg de directe zorgverleners (bijv. zieken¬verzorgenden), zo mogelijk uit alle diensten, de familie van de cliënt en de logopedist (indien aanwezig).
Ga met de cliënt om. Raadpleeg de directe zorgverleners (bijv. ziekenverzorgenden), zo mogelijk uit alle diensten, de familie van de cliënt en de logopedist (indien aanwezig).
At line 15 changed 3 lines.
*1. Begrijpt gewoonlijk — Mist een deel of de bedoeling van de boodschap, MAAR begrijpt het meeste van het gesprek. De cliënt kan nu en dan moeite hebben om de informatie in te passen, maar laat over het algemeen door woorden of daden zien de boodschap te hebben begrepen.
*2. Begrijpt vaak — Mist een deel of de bedoeling van de boodschap, MAAR kan met herhalen of uitleg vaak het gesprek begrijpen.
*3. Begrijpt soms — Toont herhaaldelijk moeite te hebben bij het inpassen van informatie en reageert slechts goed op eenvoudige en directe vragen of aanwijzingen.
*1. Begrijpt gewoonlijk — Mist een deel of de bedoeling van de boodschap, MAAR begrijpt het grootste gedeelte van het gesprek. De cliënt kan nu en dan moeite hebben om de informatie in te passen, maar laat over het algemeen door woorden of daden zien de boodschap te hebben begrepen.
*2. Begrijpt vaak — Mist een deel of de bedoeling van de boodschap, MAAR kan het grootste gedeelte van het gesprek vaak begrijpen mits herhaling of uitleg.
*3. Begrijpt soms — Reageert alleen goed op eenvoudige, directe communicatie.
At line 23 changed 1 line.
Voorbeeld van anderen begrijpen:
%%(padding-left: .7em;)Voorbeeld van anderen begrijpen:%%
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-8) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]