Difference between version and version      View first change»»

Back to LTCF Sectie D 2, or LTCF Sectie D 2 version history

At line 25 changed 2 lines.
*De moedertaal van mevrouw X. is Chinees. Ze kan daardoor de instructies van de verzorgenden niet begrijpen, omdat die hoofdzakelijk Nederlands spreken. Wanneer haar man echter aanwezig is en de instructies voor haar naar het Chinees vertaalt, begrijpt ze gewoonlijk wat wordt bedoeld, ofschoon ze soms in verwarring raakt. Wanneer ze in verwarring raakt, kan haar man het haar toch doen begrijpen door het op een eenvoudiger manier te zeggen en haar te vragen “of ze het begrijpt”.
Codeer “ 2”. Redenering: wanneer de taal buiten beschouwing wordt gelaten, mist mevrouw X. slechts weinig van wat haar wordt gezegd en begrijpt met wat aandringen.
*De moedertaal van mevrouw X. is Chinees. Ze kan daardoor de instructies van de verzorgenden niet begrijpen, omdat die hoofdzakelijk Nederlands spreken. Wanneer haar man echter aanwezig is en de instructies voor haar naar het Chinees vertaalt, begrijpt ze gewoonlijk wat wordt bedoeld, ofschoon ze soms in verwarring raakt. Wanneer ze in verwarring raakt, kan haar man het haar toch doen begrijpen door het op een eenvoudiger manier te zeggen en haar te vragen “of ze het begrijpt”. Codeer “ 2”. Redenering: wanneer de taal buiten beschouwing wordt gelaten, mist mevrouw X. slechts weinig van wat haar wordt gezegd en begrijpt met wat aandringen.
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-8) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]