Difference between version and version      View first change»»

Back to LTCF Sectie D 1, or LTCF Sectie D 1 version history

At line 17 changed 2 lines.
*3. Wordt soms begrepen — Vermogen beperkt tot het kenbaar maken van concrete verzoeken (bijv., eten, drinken, slapen, toiletgang, pijn)
*4. Wordt zelden of nooit begrepen — In het beste geval is het begrepen worden beperkt tot een interpretatie van zorgverleners van hoogst individuele specifieke geluiden of lichaamstaal (bijv., het aangeven van pijn of de behoefte om naar het toilet te gaan).
*3. Wordt soms begrepen — Vermogen beperkt tot het kenbaar maken van concrete verzoeken (bijv., eten, drinken, slapen, toilet, pijn)
*4. Wordt zelden of nooit begrepen — In het beste geval is het begrepen worden beperkt tot een interpretatie door zorgverleners van hoogst individuele specifieke geluiden of lichaamstaal (bijv., het aangeven van pijn of de behoefte om naar het toilet te gaan).
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-8) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]