Difference between version and version      View first change»»

Back to LTCF Sectie D 1, or LTCF Sectie D 1 version history

At line 2 changed 1 line.
!!D1. Zichzelf duidelijk maken (Uiting)
!!D1. Uiting - Zichzelf duidelijk maken
At line 15 changed 4 lines.
*1. Gewoonlijk begrepen — Moeite bij het vinden van woorden of afmaken van gedachten, MAAR als de tijd wordt gegeven, weinig of geen aandringen nodig.
*2. Vaak begrepen – Moeite bij het vinden van woorden of afmaken van gedachten EN aandringen gewoonlijk nodig.
*3. Soms begrepen — Vaardigheid beperkt tot het doen van concrete verzoeken (bijv., eten, drinken, slapen, toiletgang, pijn)
*4. Zelden of nooit begrepen — Op zijn best is het begrepen worden beperkt tot een interpretatie van zorgverleners van hoogst individuele specifieke geluiden of lichaamstaal (bijv., het aangeven van pijn of de behoefte naar het toilet te gaan).
*1. Wordt gewoonlijk begrepen — Moeite om woorden te vinden of gedachten af te maken MAAR weinig of geen hulp nodig als voldoende tijd wordt gegeven.
*2. Wordt vaak begrepen – Moeite om woorden te vinden of gedachten af te maken EN gewoonlijk hulp nodig.
*3. Wordt soms begrepen — Vermogen beperkt tot het kenbaar maken van concrete verzoeken (bijv., eten, drinken, slapen, toilet, pijn)
*4. Wordt zelden of nooit begrepen — In het beste geval is het begrepen worden beperkt tot een interpretatie door zorgverleners van hoogst individuele specifieke geluiden of lichaamstaal (bijv., het aangeven van pijn of de behoefte om naar het toilet te gaan).
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-8) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]