Difference between version and version      View first change»»

Back to LTCF Sectie C Bedoeling, or LTCF Sectie C Bedoeling version history

At line 19 changed 1 line.
* Wees tijdens uw gesprek met de cliënt open, helpend en stel gerust (bijv. “Heeft u soms moeite met het herinneren van dingen? Vertel me eens wat gebeurt. We zullen u trachten te helpen”).
* Wees tijdens uw gesprek met de cliënt open, helpend en stel gerust (bijv., “Heeft u soms moeite met het herinneren van dingen? Vertel me eens wat gebeurt. We zullen u trachten te helpen”).
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-2) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]