Difference between version and version      View first change»»

Back to LTCF Sectie C 5, or LTCF Sectie C 5 version history

At line 5 changed 1 line.
Het vastleggen van veranderingen in het cognitief functioneren van de cliënt, zijn vaardigheden of mogelijkheden, vergeleken met de toestand van 90 dagen geleden (of sinds de laatste beoordeling indien korter dan 90 dagen geleden). Zulke veranderingen kunnen permanent of tijdelijk zijn; hun oorzaken kunnen bekend zijn (bijv. een nieuw geneesmiddel tegen pijn of een psychofarmacon) of onbekend. Als de cliënt voor de eerste keer in de instelling is opgenomen omvat dit item ook veranderingen in de periode van vóór de opname.
Het vastleggen van veranderingen in beslissingsbekwaamheid van de cliënt vergeleken met de toestand van 90 dagen geleden (of sinds de laatste beoordeling indien korter dan 90 dagen geleden). Zulke veranderingen kunnen permanent of tijdelijk zijn; hun oorzaken kunnen bekend zijn (bijv. een nieuw geneesmiddel tegen pijn of een psychofarmacon) of onbekend. Als de cliënt voor de eerste keer in de instelling is opgenomen omvat dit item ook veranderingen in de periode van vóór de opname.
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-10) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]