Difference between version and version      View first change»»

Back to LTCF Sectie C 4, or LTCF Sectie C 4 version history

At line 2 changed 1 line.
!!C4. Acute verandering in geestelijk functioneren ten opzichte van gewoonlijk functioneren – bijv., toegenomen rusteloosheid, lethargie, moeilijk wakker te krijgen, veranderde waarneming van de omgeving
!!C4. Acute verandering in geestelijk functioneren ten opzichte van het gewone functioneren – Bijv., rusteloosheid, lethargie, moeilijk te wekken, gewijzigde omgevingswaarneming
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-3) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]