Difference between version and version      View first change»»

Back to LTCF Sectie C 2, or LTCF Sectie C 2 version history

At line 5 changed 1 line.
Het bepalen van het vermogen van de cliënt zich recente gebeurtenissen en gebeurtenissen uit het verre verleden te herinneren (d.w.z. kortetermijngeheugen, langetermijngeheugen, procedureel en situationeel geheugen).
Het bepalen van het vermogen van de cliënt om zich recente gebeurtenissen en gebeurtenissen uit het verre verleden te herinneren (d.w.z. kortetermijngeheugen, langetermijngeheugen, procedureel en situationeel geheugen).
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-19) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]