Difference between version and version      View first change»»

Back to LTCF Sectie C 2, or LTCF Sectie C 2 version history

At line 47 changed 1 line.
Codeer “0” als er geen aanwijzingen zijn voor een geheugenprobleem in beide domeinen. BELANGRIJK: De cliënt moet positieve vermogens demonstreren in BEIDE soorten situaties (d.w.z., namen/gezichten zorgverleners EN locaties) om een “0” te kunnen coderen. Codeer “1” als de cliënt moeite heeft op één of op beide gebieden.
Codeer “0” als er geen aanwijzingen zijn voor een geheugenprobleem in beide domeinen. BELANGRIJK: De cliënt moet positieve vermogens demonstreren in BEIDE soorten situaties (d.w.z. naam/gezicht van zorgverleners EN locaties) om een “0” te kunnen coderen. Codeer “1” als de cliënt moeite heeft op één of op beide gebieden.
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-19) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]