Difference between version and version      View first change»»

Back to LTCF Sectie C 2, or LTCF Sectie C 2 version history

At line 11 changed 1 line.
De te verkiezen methode om het korttermijn geheugen te beoordelen is de cliënt te vragen om gedurende enkele minuten drie voorwerpen te onthouden (bijv. boek, horloge, tafel). Vraag de cliënt, nadat u de drie voorwerpen hebt genoemd, ze te herhalen (om er zeker van te zijn dat de cliënt u gehoord en begrepen heeft). Ga dan over wat anders praten --wees niet stil, ga de kamer niet uit. Vraag de cliënt vijf minuten later de naam van elk voorwerp te herhalen.
De te verkiezen methode om het korttermijn geheugen te beoordelen is de cliënt te vragen om gedurende enkele minuten drie voorwerpen te onthouden (bijv. boek, horloge, tafel). Vraag de cliënt, nadat u de drie voorwerpen hebt genoemd, ze te herhalen (om er zeker van te zijn dat de cliënt u gehoord en begrepen heeft). Ga dan over wat anders praten - wees niet stil, ga de kamer niet uit. Vraag de cliënt vijf minuten later de naam van elk voorwerp te herhalen.
At line 42 changed 1 line.
Herkent naam en gezicht van zorgverleners - Kan zorgverleners van familieleden, vreemden, bezoekers en medecliënten onderscheiden. Het is niet nodig dat de cliënt zich de namen van alle zorgverleners herinnert, maar hen wel als zorgverleners herkent (bijv., verpleegster, therapeut) versus anderen.
Herkent naam/gezicht van zorgverleners - Kan zorgverleners van familieleden, vreemden, bezoekers en medecliënten onderscheiden. Het is niet nodig dat de cliënt zich de namen van alle zorgverleners herinnert, maar hen wel als zorgverleners herkent (bijv., verpleegster, therapeut) versus anderen.
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-19) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]