Difference between version and version      View first change»»

Back to LTCF Sectie C 1, or LTCF Sectie C 1 version history

At line 40 removed 1 line.
*De cliënt heeft een nieuwe verzorgende. De vorige verzorgende had de cliënt altijd geholpen bij het uitzoeken van de kleren voor de dag, het plannen van het gaan eten, enzovoort. Met de nieuwe verzorgende is de cliënt onzeker en heeft wat moeite bij zelfstandig beslissingen nemen. Codeer “1”.
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-10) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by LizaVanEenoo.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]