Difference between version and version      View first change»»

Back to LTCF Sectie B 8, or LTCF Sectie B 8 version history

At line 9 changed 1 line.
* b. Serviceflat, aanleunwoning en andere gelijkaardige woonvorm - Woonomgeving buiten een instelling die een woonomgeving integreert met wisselende graden van ondersteunende diensten zoals: toezicht, zieken¬verzor¬ging, huishouden, maaltijdverstrekking, vervoer, enzovoort.
* b. Serviceflat, aanleunwoning en andere gelijkaardige woonvorm - Woonomgeving buiten een instelling die een woonomgeving integreert met wisselende graden van ondersteunende diensten zoals: toezicht, ziekenverzorging, huishouden, maaltijdverstrekking, vervoer, enzovoort.
At line 11 changed 1 line.
* c. Psychiatrische zorg – Bijv., geestelijke gezondheidszorginstelling, psychia¬trisch ziekenhuis, psychiatrische afdeling van een ziekenhuis.
* c. Psychiatrische zorg – Bijv., geestelijke gezondheidszorginstelling, psychiatrisch ziekenhuis, psychiatrische afdeling van een ziekenhuis.
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-5) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]