Difference between version and version      View first change»»

Back to LTCF Sectie B, or LTCF Sectie B version history

At line 4 changed 1 line.
''Vul Sectie B alleen in bij de opnamebeoordeling. Sectie B bevat informatie die met de opname samenhangt of demografische informatie die niet meer verandert.''
''Vul Sectie B alleen in bij de opnamebeoordeling. Sectie B bevat informatie die met de opname samenhangt of demografische informatie en niet meer verandert.''
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-24) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]