Difference between version and version      View first change»»

Back to LTCF Sectie A 6, or LTCF Sectie A 6 version history

At line 2 changed 1 line.
!!A6. Coördinaten van de instelling
!!A6. Opmerkingen
At line 4 changed 2 lines.
!!! Bedoeling:
Het vastleggen van de naam, het adres en de contactgegevens van de instelling, afdelingsnummer en kamernummer.
Naast algemene kunnen hier ook specifieke opmerkingen of mededelingen worden ingevuld.
At line 7 changed 2 lines.
!!!Proces:
De officiële contactgegevens en het afdelingsnummer zijn bij de administratie van de instelling bekend. Als u ze eenmaal hebt, kunt u ze voor alle cliënten in elke beoordeling gebruiken.
Bijvoorbeeld:
*MRSA-screeningsprogramma: er werd reeds 2 maal gescreend; de derde screening moet nog worden uitgevoerd.
*Allergie aan plakband X, zeep Y, ...
At line 10 changed 5 lines.
!!! Codering:
*a. Naam en adres van de instelling – De officiële contactgegevens van de instelling.
*b. Het afdelingsnummer is een door u zelf toegekend nummer aan een organisatorische eenheid in de instelling.
*c. Kamernummer
Indien geen opmerkingen vul dan in: GEEN
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-12) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]