Difference between version and version      View first change»»

Back to LTCF Sectie A 4, or LTCF Sectie A 4 version history

At line 5 changed 1 line.
Om de redenen vast te leggen die de cliënt ziet voor het zoeken van zorg. Het item stelt de cliënt in de gelegenheid zijn of haar stem te laten horen over de eigen doelen. De zorgverlener weet daarmee beter wat de cliënt verwacht of hoopt mee te maken en hoe derhalve de zorgverlening beter op hem of haar kan worden afgestemd. In de loop van de tijd kunnen de verwachtingen van de cliënt veranderen. Dit item maakt daarom deel uit van de opnamebeoordeling en elke daarop volgende beoordeling.
Om de redenen vast te leggen die de cliënt ziet voor het zoeken van zorg. Het item stelt de cliënt in de gelegenheid zijn of haar stem te laten horen over de eigen zorgdoelen. De zorgverlener weet daarmee beter wat de cliënt verwacht of hoopt mee te maken en hoe de zorgverlening beter op hem of haar kan worden afgestemd. Later kunnen de verwachtingen van de cliënt veranderen. Dit item maakt daarom deel uit van de opnamebeoordeling en elke daaropvolgende beoordeling.
At line 7 added 1 line.
At line 8 changed 1 line.
Gebruik de beschikbare ruimte om vast te leggen welke resultaten de cliënt van de zorg verwacht. Deze resultaten kunnen met van alles verband houden, zoals beter lichamelijk presteren, weer gezond worden, een verandering van woonsituatie, beter sociaal contact, symptoomverlichting als onderdeel van terminale zorg, enzovoort.
Gebruik de beschikbare ruimte om vast te leggen wat de cliënt van de zorgverlening verwacht. Deze verwachtingen kunnen verband houden met beter lichamelijk en/of geestelijk functioneren, een betere woonsituatie, beter sociaal contact, symptoomverlichting als onderdeel van terminale zorg, enzovoort.
At line 11 changed 1 line.
Stel de vraag zo algemeen mogelijk. Vraag bijvoorbeeld: “Hoe kunnen we u helpen? Waarom vraagt u om hulp? Wat hoopt u dat het u oplevert? Hoe kunnen we het best aan uw zorgbehoeften voldoen?” Vraag bij herbeoordelingen of de cliënt tevreden is met zijn of haar ervaring en of hij of zij veranderingen wenst met betrekking tot de zorgverlening.
Stel de vraag zo algemeen mogelijk. Vraag bijvoorbeeld: "Hoe kunnen we u helpen? Waarom vraagt u om hulp? Wat hoopt u dat het u oplevert? Hoe kunnen we het best aan uw zorgbehoeften voldoen?" Vraag bij herbeoordelingen of de cliënt tevreden is met zijn of haar ervaring en of hij of zij veranderingen wenst met betrekking tot de zorgverlening.
At line 13 changed 1 line.
Sommige cliënten zullen niet in staat zijn een doel, een uitkomst of zelfs maar een reden voor zorgverlening aan te geven. Ze zeggen wellicht dat ze het niet weten of dat de vraag naar zorgverlening komt van een familielid. Elk antwoord is goed. Geef geen doelstellingen aan die je zelf zou vooropstellen. Als de cliënt u om verduidelijking vraagt over wat van het zorgprogramma mag worden verwacht, volg dan het gebruikelijke beleid van uw instelling voor het beantwoorden van dergelijke vragen.
Sommige cliënten zullen niet in staat zijn een doel, een verwachting of zelfs maar een reden voor zorgverlening aan te geven. Ze kunnen aangeven dat ze het niet weten of dat de vraag naar zorgverlening komt van een familielid. Elk antwoord is goed. Geef geen doelstellingen
aan die je zelf zou vooropstellen. Als de cliënt u om verduidelijking vraagt over wat van het zorgprogramma mag worden verwacht, volg dan het gebruikelijke beleid van uw instelling voor het beantwoorden van dergelijke vragen.
At line 16 changed 1 line.
Gebruik de ruimte om het antwoord van de cliënt weer te geven. Schrijf als laatste het belangrijkste doel van zorg van de cliënt. Vul “GEEN” in als de cliënt geen zorgdoel kan formuleren.
Gebruik de ruimte om het antwoord van de cliënt weer te geven. Schrijf als laatste het belangrijkste doel van zorg van de cliënt. Vul "GEEN" in als de persoon geen zorgdoel kan formuleren.
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-7) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]