Difference between version and version      View first change»»

Back to LTCF Sectie A 2, or LTCF Sectie A 2 version history

At line 18 changed 1 line.
Vul voor de dag en de maand twee cijfers en voor het jaar vier cijfers in. Gebruik een (voorloop)nul (“0”) om mee op te vullen. \\Bijvoorbeeld: 7 april 2007 moet als volgt worden ingevuld: [{Image src = 'LTCFSectieA9/datumA9.jpg'}]
Gebruik het keuzemenu om de beoordelingsreferentiedatum vast te leggen.
At line 20 removed 1 line.
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-11) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]