Difference between version and version      View first change»»

Back to LTCF Sectie A, or LTCF Sectie A version history

At line 3 removed 1 line.
''Deze sectie bevat de informatie die nodig is om een cliënt eenduidig te identificeren en opeenvolgende beoordelingen in een elektronisch databestand te linken.''
At line 5 changed 12 lines.
*A1: [Naam|LTCFSectieA1]
*A2: [Geslacht|LTCFSectieA2]
*A3: [Geboortedatum|LTCFSectieA3]
*A4: [Burgerlijke staat|LTCFSectieA4]
*A5: [Cliëntidentificatie|LTCFSectieA5]
*A6: [Coördinaten van de instelling|LTCFSectieA6]
*A7: [Contacten|LTCFSectieA7]
*A8: [Reden voor beoordeling|LTCFSectieA8]
*A9: [Beoordelingsreferentiedatum|LTCFSectieA9]
*A10: [Verwachtingen van de cliënt en/of de familie|LTCFSectieA10]
*A11: [Tijd sinds laatste ziekenhuisverblijf|LTCFSectieA11]
*A12: [Opmerkingen|LTCFSectieA12]
*A1: [Reden voor beoordeling|LTCFSectieA1]
*A2: [Beoordelingsreferentiedatum|LTCFSectieA2]
*A3: [Verwachtingen van de cliënt en/of de familie|LTCFSectieA3]
*A4: [Wensen en noden van de cliënt met betrekking tot voeding, wassen, ...|LTCFSectieA4]
*A5: [Tijd sinds laatste ziekenhuisverblijf|LTCFSectieA5]
*A6: [Opmerkingen|LTCFSectieA6]
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-15) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]