Difference between version and version      View first change»»

Back to LTCFRUG 4, or LTCFRUG 4 version history

At line 4 changed 2 lines.
Cliënten die voldoen aan minstens één van de volgende criteria (inclusief de cliënten die voldoen aan één van de criteria voor "[Speciale zorg|LTCFRUG3]" maar met een ADL-index van 6 of minder).
Deze categorie wordt verder gedifferentieerd op basis van de ADL-index [1]. De tertiaire differentiëring gebeurt op basis van de [Depression Scale|DRS].
Cliënten die voldoen aan minstens één van de volgende criteria (inclusief de cliënten die voldoen aan één van de criteria voor "[Speciale zorg|LTCFRUG3]" maar met een ADL-index [1] van 6 of minder).
At line 6 added 1 line.
At line 27 added 3 lines.
Deze categorie wordt verder gedifferentieerd op basis van de ADL-index . De tertiaire differentiëring gebeurt op basis van de [Depression Scale|DRS].
\\
\\
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-15) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]