Difference between version and version      View first change»»

Back to LTCF, or LTCF version history

At line 4 changed 1 line.
''Het "[interRAI-beoordelingsinstrument|Woordenlijst#MDS]" voor de __zorg in residentiële settings__ in België, versie 2.0 van 2008-09-17. [Lees verder|InleidingLTCF]''
''Het "[interRAI-beoordelingsinstrument|Woordenlijst#MDS]" voor __personen in een verzorgingsinstelling met complexe zorgbehoeften__ in België, versie 2.0 van 2008-09-17. [Lees verder|InleidingLTCF]''
At line 6 removed 2 lines.
Voor het volledige __handboek__ van de __interRAI Long Term Care Facility__ (inclusief de inleidende hoofdstukken gevolgd door de Secties) verwijzen we graag naar de [Downloads|Downloads].
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-169) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]