Difference between version and version      View first change»»

Back to Help Desk, or Help Desk version history

At line 8 removed 2 lines.
\\
Vanaf 1 juli 2016 wordt de BelRAI helpdesk beantwoord door de FOD Gezondheid op het nummer __02 524 97 97__.
At line 11 changed 1 line.
E-mail: [helpdesk@belrai.org|mailto:helpdesk@belrai.org]
[Contact|https://www.belrai.org/nl/contact]
At line 25 removed 2 lines.
U kunt dit ook doen door deze [checklist|IMAGES/Checklist gebruiker BelRAI.doc] in te vullen en [naar ons op te sturen|mailto:helpdesk@belrai.org].
At line 30 removed 1 line.
\\
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-158) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]