Difference between version and version      View first change»»

Back to Hart En Ademhaling 1 Probleemstelling, or Hart En Ademhaling 1 Probleemstelling version history

At line 6 changed 1 line.
Eens ouderen boven de 65 zijn, stijgt de prevalentie van hartaandoeningen in Westerse maatschappijen enorm snel: 75% van alle mensen met hartfalen is 60 jaar of ouder en minstens 20% van de 75-plussers heeft al een hartinfarct of angina pectoris gehad. Hoewel de incidentie in sommige landen lijkt te dalen, bestaat er geen twijfel over het belang van ischemische hartziekten bij ouderen.
De prevalentie van hartaandoeningen neemt snel toe met de leeftijd. In westerse maatschappijen is 75% van alle mensen met hartfalen 60 jaar of ouder, en minstens 20% van de 75-plussers heeft al een hartinfarct of angina pectoris gehad. Veel ouderen met hypertensie kunnen symptomen ontwikkelen ten gevolge van een abrupte verandering van de bloeddruk of door het gebruik van nieuwe medicatie. Chronische obstructieve longziekte (COPD) is zeer verspreid bij rokers of mensen die in bepaalde industrieën tewerkgesteld waren.
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-4) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]