Difference between version and version      View first change»»

Back to Hart En Ademhaling 1 Probleemstelling, or Hart En Ademhaling 1 Probleemstelling version history

At line 13 changed 1 line.
* Om de cliënten die nog niet actief behandeld worden naar een arts door te verwijzen.
* Om de cliënten die cardiovasculaire of respiratoire problemen vertonen en die nog niet actief behandeld worden naar een arts of andere professionele zorgverleners door te verwijzen.
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-4) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]