Difference between version and version      View first change»»

Back to HC Sectie A 1, or HC Sectie A 1 version history

At line 5 changed 1 line.
Het vastleggen van de belangrijkste reden voor de beoordeling. Dit item wordt ook wel het “recordtype” genoemd omdat het de gegevenselementen definieert die vereist zijn bij elektronische versies van de beoordeling.(Opeenvolgende beoordelingen = “geschiedenis”; bijv., een herbeoordeling kan niet zonder een eerste invulling.)
Het vastleggen van de belangrijkste reden voor de beoordeling.
At line 9 changed 2 lines.
*2. Herbeoordeling – Dit is een volledige beoordeling die minstens eens per drie maanden en niet later dan 3 maanden na de laatste beoordeling moet worden uitgevoerd. Deze beoordeling zorgt ervoor dat het zorgplan indien nodig kan worden gecontroleerd en bijgewerkt om de zorgverlening optimaal te laten verlopen.
*3. Terugkeerbeoordeling – Dit is een volledige beoordeling die altijd zou moeten worden uitgevoerd wanneer de cliënt na een ontslag (met dezelfde identificatie) terug wordt opgenomen. Let op: bij de terugkeer na een tijdelijk verblijf thuis of in het ziekenhuis, … moet geen terugkeerbeoordeling worden uitgevoerd als er niets significants bij de cliënt is veranderd. (Een terugkeerbeoordeling kan worden beschouwd als een speciale vorm van een beoordeling wegens significante toestandsverandering.)
*2. Herbeoordeling – Dit is een volledige beoordeling op geregelde tijdstippen die ervoor zorgt dat het zorgplan indien nodig kan worden gecontroleerd en bijgewerkt om de zorgverlening optimaal te laten verlopen.
*3. Terugkeerbeoordeling – Dit is een volledige beoordeling die altijd zou moeten worden uitgevoerd wanneer de cliënt na een ontslag (met dezelfde identificatie) terug wordt opgenomen. Let op: bij de terugkeer na een tijdelijk verblijf thuis of in het ziekenhuis, … moet geen terugkeerbeoordeling worden uitgevoerd als er niets significants bij de cliënt is veranderd. (Een terugkeerbeoordeling kan worden beschouwd als een speciale vorm van een beoordeling wegens significante toestandsverandering.)
At line 19 changed 1 line.
%%(padding-left: .7em;)CRITERIA VOOR SIGNIFICANTE TOESTANDSVERANDERING (*)%%
%%(padding-left: .7em;)CRITERIA VOOR EEN SIGNIFICANTE TOESTANDSVERANDERING (*)%%
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-21) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]