Difference between version and version      View first change»»

Back to HC Sectie A 1, or HC Sectie A 1 version history

At line 9 changed 1 line.
*2. Herbeoordeling – Dit is een volledige beoordeling die ervoor zorgt dat het zorgplan indien nodig kan worden gecontroleerd en bijgewerkt om de zorgverlening optimaal te laten verlopen.
*2. Herbeoordeling – Dit is een volledige beoordeling op geregelde tijdstippen die ervoor zorgt dat het zorgplan indien nodig kan worden gecontroleerd en bijgewerkt om de zorgverlening optimaal te laten verlopen.
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-21) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]