Difference between version and version      View first change»»

Back to HC Sectie A 1, or HC Sectie A 1 version history

At line 8 changed 4 lines.
*1. Opnamebeoordeling (bij de eerste opname/beoordeling in de zorgsetting) – Dit is een volledige beoordeling die uiterlijk (idealiter) op de vierde dag van de opname moet afgerond zijn.
*2. Herbeoordeling – Dit is een volledige beoordeling die minstens eens per drie maanden en niet later dan 3 maanden na de laatste beoordeling moet worden uitgevoerd. Deze beoordeling zorgt ervoor dat het zorgplan indien nodig kan worden gecontroleerd en bijgewerkt om de zorgverlening optimaal te laten verlopen.
*1. Opnamebeoordeling (bij de eerste opname/beoordeling in de zorgsetting) – Dit is een volledige beoordeling die uiterlijk (idealiter) op de vierde dag van de opname moet afgerond zijn.
*2. Herbeoordeling – Dit is een volledige beoordeling die minstens eens per drie maanden en niet later dan 3 maanden na de laatste beoordeling moet worden uitgevoerd. Deze beoordeling zorgt ervoor dat het zorgplan indien nodig kan worden gecontroleerd en bijgewerkt om de zorgverlening optimaal te laten verlopen.
At line 13 changed 3 lines.
*4. Beoordeling wegens een significante toestandsverandering – Dit is een volledige beoordeling wegens een "significante toestandsverandering" die op meer dan één gebied de toestand van de cliënt beïnvloedt en die de herziening van het zorgplan noodzakelijk maakt om de zorgverlening optimaal te laten verlopen.
*4. Beoordeling wegens een significante toestandsverandering – Dit is een volledige beoordeling wegens een "significante toestandsverandering" die op meer dan één gebied de toestand van de cliënt beïnvloedt en die de herziening van het zorgplan noodzakelijk maakt om de zorgverlening optimaal te laten verlopen.
At line 17 removed 1 line.
At line 19 changed 1 line.
Anders - Dit is een beoordeling die buiten het kader van de vorige beoordelingen valt om aan een speciaal verzoek (bijv., wetenschappelijk onderzoek, …) te voldoen.
*7. Anders - Dit is een beoordeling die buiten het kader van de vorige beoordelingen valt om aan een speciaal verzoek (bijv., wetenschappelijk onderzoek, …) te voldoen.
At line 22 removed 2 lines.
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-21) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]