Difference between version and version      View first change»»

Back to HC 2.0 Sectie R 4, or HC 2.0 Sectie R 4 version history

At line 2 changed 1 line.
!!R4. Aantal van 8 IADL-gebieden ([item G1|HCSectieG1]) waarin de cliënt evolueerde van zelfstandig naar niet-zelfstandig presteren (ten opzichte van 90 dagen geleden of sinds laatste beoordeling)
!!R4. Aantal van 8 IADL-gebieden waarin de persoon zelfstandig was vóór de verslechtering
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-5) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]