Difference between version and version      View first change»»

Back to HC 2.0 Sectie P 4, or HC 2.0 Sectie P 4 version history

At line 17 changed 1 line.
*c. Primaire mantelzorger uit gevoelens van droefheid, woede of depressie. – De mantelzorger uit op welke wijze dan ook dat hij of zij zich ongelukkig voelt, boos is of in conflict verkeert vanwege het zorgen voor de cliënt.
*c. Primaire mantelzorger uit gevoelens van droefheid, woede of depressie. - De mantelzorger uit op welke wijze dan ook dat hij of zij zich ongelukkig voelt, boos is of in conflict verkeert vanwege het zorgen voor de cliënt.
At line 19 changed 1 line.
*d. Familie of naaste vrienden geven aan erg van streek te zijn door de ziekte van de cliënt. – Familie of naaste vrienden geven aan het moeilijk te hebben met de toestand van de cliënt.
*d. Familie of naaste vrienden geven aan erg van streek te zijn door de ziekte van de cliënt - Een of meer familieleden of naaste vrienden laten de zorgverleners weten dat ze slecht raad weten met de ziekte van de cliënt. Ze zeggen dat ze overweldigd of gestresseerd zijn uit zorg voor het welzijn van de cliënt. Ze kunnen ook aangeven dat ze hevig gestresseerd worden door het probleemgedrag van de cliënt als dat er is. Familie of vrienden die non-verbale indicatoren tonen als toegenomen gezondheidsproblemen of depressiviteit moeten niet als “ja” worden gecodeerd.
At line 27 removed 1 line.
Codeer voor a, b, c en d.
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-33) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]