Difference between version and version      View first change»»

Back to HC 2.0 Sectie P 4, or HC 2.0 Sectie P 4 version history

At line 20 changed 1 line.
*a. Mantelzorger(s) is (zijn) niet in staat om met de zorgactiviteiten verder te gaan. - De mantelzorger, de cliënt of de beoordelaar denkt dat de mantelzorger niet in staat is door te gaan met de zorgactiviteiten. Dit kan om vele redenen zoals bijvoorbeeld een gebrek aan motivatie om door te gaan, te ver weg wonen, andere zaken die de volle aandacht vragen (zorg voor een kind, problemen op het werk), persoonlijke gezondheid.
*a. Relatie met familie is sterk en ondersteunend. - Als de cliënt een ondersteunende relatie met zijn/haar familieleden heeft, voelt de cliënt dat hij/zij altijd op de familieleden kan rekenen. Dit is ook het geval wanneer de familieleden betrokken zijn bij de verzorging van de cliënt, bij huishoudelijke activiteiten, bij zijn/haar financieel beheer of door hem/haar te helpen in geval van beslissingen over zijn/haar gezondheidstoestand.
At line 22 changed 1 line.
*b. Primaire mantelzorger uit gevoelens van droefheid, woede of depressie. – De mantelzorger uit op welke wijze dan ook dat hij of zij zich ongelukkig voelt, boos is of in conflict verkeert vanwege het zorgen voor de cliënt.
*b. Mantelzorger(s) is (zijn) niet in staat om met de zorgactiviteiten verder te gaan. - De mantelzorger, de cliënt of de beoordelaar denkt dat de mantelzorger niet in staat is door te gaan met de zorgactiviteiten. Dit kan om vele redenen zoals bijvoorbeeld een gebrek aan motivatie om door te gaan, te ver weg wonen, andere zaken die de volle aandacht vragen (zorg voor een kind, problemen op het werk), persoonlijke gezondheid.
At line 24 changed 1 line.
*c. Familie of naaste vrienden geven aan erg van streek te zijn door de ziekte van de cliënt. – Familie of naaste vrienden geven aan het moeilijk te hebben met de toestand van de cliënt.
*c. Primaire mantelzorger uit gevoelens van droefheid, woede of depressie. – De mantelzorger uit op welke wijze dan ook dat hij of zij zich ongelukkig voelt, boos is of in conflict verkeert vanwege het zorgen voor de cliënt.
At line 26 changed 1 line.
*d. Primaire mantelzorger is ontevreden met de steun die hij/zij van de familie en vrienden krijgt. - De mantelzorger krijgt onvoldoende steun van de familie en vrienden van de cliënt. Het kan helpen als de mantelzorger zijn verhaal kwijt kan bij familie, vrienden, ... met wie hij of zij al contact heeft of juist iemand die hij of zij nog niet kent. Het kan ook fijn zijn om met mensen te praten die in een soortgelijke situatie verkeren. Zij kunnen de mantelzorger wijzen op en helpen met mogelijkheden om hem of haar bijvoorbeeld emotioneel te ontlasten.
*d. Familie of naaste vrienden geven aan erg van streek te zijn door de ziekte van de cliënt. – Familie of naaste vrienden geven aan het moeilijk te hebben met de toestand van de cliënt.
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-33) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]