Difference between version and version      View first change»»

Back to Fixatie 2 Probleemstelling, or Fixatie 2 Probleemstelling version history

At line 2 changed 1 line.
!!!II. Probleemstelling code 2 bij de fysieke fixatie-CAP
!!!II. Probleemstelling code 2 bij de Fysieke fixatie-CAP
At line 4 changed 1 line.
Deze CAP identificeert cliënten die aan fysieke fixatie onderworpen worden. Het betreft “elke handeling of het gebruik van materiaal die de bewegingsvrijheid beperkt en niet gemakkelijk kan worden verwijderd”, met inbegrip van passieve fixatie zoals stoelen die het afschuiven voorkomen (vb. geriatrische zetel).
Deze CAP identificeert cliënten die aan fysieke fixatie onderworpen worden. Het betreft “elke handeling of het gebruik van materiaal die de bewegingsvrijheid beperkt en niet gemakkelijk kan worden verwijderd”, met inbegrip van passieve fixatie zoals stoelen die het afschuiven voorkomen (vb. geriatrische zetel). Het effect van de immobiliserende maatregelen op de cliënt is hier belangrijk, niet de reden waarom die toegepast worden. De doelstelling van deze CAP is het gebruik van deze immobiliserende maatregelen te beperken door het nemen van aangepaste initiatieven in overeenstemming met de fysieke en cognitieve capaciteiten van de cliënt.
At line 10 removed 12 lines.
\\
\\
\\
\\
\\
\\
\\
\\
\\
\\
\\
\\
At line 11 added 1 line.
[Terug code 2|Fixatie2]
At line 14 added 1 line.
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-6) last changed on 09:14 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]